Tải:
Giấy chứng nhận

Công ty đã vượt qua chứng nhận CE, chứng nhận hệ thống chất lượng ISO14001, chứng nhận bằng sáng chế thiết kế và chứng nhận quốc tế khác.Kiểm soát chặt chẽ thức ăn, chế biến, lắp ráp, vận hành, thử nghiệm, đóng gói và các liên kết khác để đảm bảo hiệu suất và chất lượng của các sản phẩm máy sấy đơn ban.

 

    Máy sấy gỗ Veneer